Přejít na: Obsah | Rychlé odkazy | Navigaci | Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Canocar, s. r. o. zaručuje ochranu vašich osobních údajů.

Záruka ochrany osobních údajů

Canocar, s. r. o. zaručuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena poti přístupu neoprávněných subjektů. K vašim osobním údajům má ve společnosti Canocar, s. r. o. ,přístup omezený okruh pověřených osob.

Účely schromažďování osobních údajů

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a výhradně k těmto účelům:

  1. zpracování statistických dat
  2. archivnictví vedené na základě zákona
  3. nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů

Souhlas s využitím osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správci údajů - společnosti Canocar, s. r. o. se sídlem Kamenice 1a, Brno, a s jejich využitím pro účely zasílání reklamních informací, a to formou e-mailové zprávy v rozsahu max. 1x za 1 týden o velikosti do 20 kB a týkajících se služeb společnosti Canocar, s. r. o., případně poštou, a to v libovolném množství a frekvenci.

Výjimky

Canocar, s. r. o. je oprávněn poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě a provozu svých služeb, vč. vašich osobních údajů, orgánům činným v trestním řízení.

Použití souborů cookie

Tento webový server zasílá na osobní počítače uživatelů tohoto webového serveru soubory cookie (pokud uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči internetových stránek), nebo tyto soubory z těchto počítačů čte, jestliže uživatel tento webový server již někdy v minulosti navštívil. Jedním z důvodů využití souborů cookie je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti tohoto webového serveru podle výše uvedeného popisu. Tyto informace nikdy nejsou spojeny s osobními údaji.

Přijímání souborů cookie z tohoto webového serveru lze zakázat přímo ve vašem prohlížeči internetových stránek takto:
Microsoft® Internet Explorer®: www.microsoft.com/info/cs/cookies.htm
Netscape® Navigator®: www.netscape.com/legal_notices/cookies.html

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím souborů cookies. Více informací